27 Wtorek
PP10 ŁĄKA 07
PP10 ŁĄKA 08
PP10 ŁĄKA 09

Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Wołogoska 5
71-131 Szczecin
tel.: 91 487-14-35
e-mail: dyrektor@pp10.szczecin.pl

Aktualności

Bal Karnawałowy
22 stycznia 2024

Bal karnawałowy dla dzieci z naszego przedszkola odbędzie się:

07.02.2024 r.- Gr. II, Gr. VII i Gr. VIII

12.02.2024 r.- Gr. III, Gr. V, Gr. VI i Gr. IX

13.02.2024 r.- Gr. I, Gr. IV, Gr. X , Gr. XI i Gr. XII

Prosimy o przygotowanie strojów karnawałowych.

W tym dniu będą wykonywane zdjęcia indywidualne i grupowe.

 

Dyżur wakacyjny 2024
19 grudnia 2023

W załącznikach umieszczamy informację o dyżurze wakacyjnym, kartę zgłoszenia i oświadczenie nr 1. 

 

Informacja o dyżurze ---> 

Karta zgłoszenia ---> 

Załącznik nr 1 ---> 

 

 

Linki

Koncepcja pracy przedszkola na lata 2020-2025

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W SZCZECINIE
„BAJKOWA ŁĄKA” NA LATA 2020 – 2025
 
Rok szkolny 2020/2021
 
„ W świecie nowych technologii”
 
Zadanie: 
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Stosowanie nowoczesnych urządzeń w celu uatrakcyjnienia zajęć (tablica multimedialna, programy do nauki programowania, kodowania, gry edukacyjne). Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
Uczy się przez zabawę
W atrakcyjny sposób zdobywa wiedzę
Rozwija dużą motorykę i koordynację wzrokowo - ruchową
Ćwiczy spostrzegawczość, szybkość reakcji, pamięć i uwagę
Poznaje i rozumie otaczający je świat, zdobywa nowe doświadczenia 
Zdobywa wiedzę za pośrednictwem wielu zmysłów
Wie, jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii
 
Rok szkolny 2021/2022
 
„ Zdrowo jem, więcej wiem ”
 
Zadanie:
Propagowanie zachowań prozdrowotnych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci, uświadomienie rodzicom, jak powinna wyglądać pełnowartościowa dieta dziecka,
 
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
Jest zainteresowane własnym zdrowiem
Posiada wiedzę na temat pochodzenia produktów spożywczych
Przełamuje opór przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych
Kształtuje u siebie nawyk jedzenia warzyw i owoców
Rozumie znaczenie witamin dla zdrowia,
Jest świadome znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw oraz innych produktów (pieczywo, nabiał, mięso, ryby, miód),
Zna zagrożenia wynikające z niezdrowego trybu życia i niewłaściwego odżywiania,
Stara się nie spożywać produktów niekorzystnych dla zdrowia,
Rozumie znaczenie sportu dla zdrowia
 
 
Rok szkolny 2022/2023
 
„Jestem eko ”
 
Zadanie: 
Kształtowanie u dzieci wrażliwości ekologicznej, postaw ekologicznych, uwrażliwianie na piękno i konieczność ochrony przyrody.
 
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
Jest wrażliwe na piękno przyrody
Wie, że trzeba ją chronić i szanować
Czuje się odpowiedzialne za otaczające je środowisko
Chętnie uczestniczy w bezpośrednich kontaktach i obserwacjach przyrodniczych
Właściwie reaguje na niszczenie środowiska przez innych
Rozumie zależność człowieka od przyrody i przyrody od człowieka
Wyciąga właściwe wnioski i przewiduje skutki określonej działalności człowieka
 
Rok szkolny 2023/2024
 
„Śpiewam lepiej niż w operze… – projekt chór”
 
Zadanie: 
Wychowanie świadomych odbiorców sztuki, rozwijanie zainteresowań muzycznych, muzykalności, wrażliwości, 
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
 
Czerpie satysfakcję ze wspólnego śpiewania
Otwiera się na świat kultury wysokiej
Uczy się dyscypliny i współpracy
Doskonali słuch muzyczny i poczucie rytmu
Kształtuje nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
Wdraża się do występów publicznych
 
 Rok szkolny 2024/2025
 
„Gimnastyka buzi i języka”
 
Zadanie : 
Wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy, kształtowanie prawidłowej wymowy i umiejętności porozumiewania się, włączanie rodziców i do świadomej współpracy nad rozwojem mowy i kształtowaniem prawidłowej wymowy, pedagogizacja rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy, podnoszenie kompetencji w zakresie wspierania rozwoju mowy dzieci 
 
 
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
 
Swobodnie i poprawnie wypowiada się na określony temat
Poszerza swoje możliwości artykulacyjne i fonacyjne
Wzbogaca zasób słownictwa czynnego i biernego
Prawidłowo dokonuje analizy i syntezy słuchowej,
Wykazuje zainteresowanie słowem mówionym, śpiewanym, czytanym
Umie ćwiczyć samodzielnie oraz współdziałać w grupie
Wzmacnia poczucie własnej wartości i umie pokonywać trudności
Umie koncentrować uwagę na ćwiczeniach i zabawach
 
 

Kontakt

Przedszkole Publiczne nr 10

ul. Wołogoska 5
71-131 Szczecin

tel.: 91 487-14-35
e-mail: dyrektor@pp10.szczecin.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.